Australische Flappentak PSG 9 – Extatosoma tiaratum

1 dag oud – 7 weken oud

Verspreidingsgebied: Australië
Kweker: Mevr. K. van Geelkerken